Där varje krona går till kampen mot cancer

Bohusfonden

Sedan 2015 har stiftelsen Bohusfonden mot cancer arbetat för att samla in pengar till cancerforskning. Bohusfonden är en insamlingsstiftelse där varje krona går direkt till forskning.

Allt arbete sker idellt och inga administrativa kostnader tas ut av fonden.

Läs mer >>

Nyheter

Här strävar vi efter att publicera nyheter kopplade till Bohusfonden mot cancer. Det kan vara pressartiklar om stiftelsen, belysa relevanta evenemang & föredrag.

Läs mer >>