Föredrag och stipendieutdelning

Den 4 mars delade ”Stipendiefonden Bohusfonden mot cancer” ut 250 000 kr till Cecilie Hveding Blimark för sin fortsatta forskning kring myelom, cancer i benmärgen. Det var på Bohusgården som Cecilie höll ett föredrag kring forskningen och de upptäcker som gjorts. I samband med föredraget överlämnades stipendiet och gav möjlighet till fortsatta frågor och pratstunder efteråt.

Vill du skänka en gåva ?

Stipendefonden där varje krona går till forskningen. Skänk en valfri summa via:

Swish 123 131 486 3

Bankgiro:  810-4499