Där varje krona går till kampen mot cancer

Bohusfonden mot cancer som ger bort varenda krona utan administrativakostnader.

Fyra företagare i Västsverige tog 2015 initiativ till att starta stiftelsen Bohusfonden mot cancer för att samla in pengar till cancerforskning. Deras samhällsengagemang bottnade i att cancer är en sjukdom som på något vis drabbar alla. De såg möjligheten att med gemensamma krafter kunna göra skillnad. Styrelsen som utgjordes av grundarna Hans Jansson, Lars-Erik Larsson, Rolf Bergstedt samt ordförande Staffan Cronholm satte tillsammans upp ett mål om att samla in en miljon kronor till cancerforskning. Grundtanken med fonden var att den skulle vara till för forskning i västra Sverige.

Under 2020 skedde ett generationsskifte i styrelsen. När målet att samla in en miljon kronor var uppnått valde samtliga medlemmar i styrelsen att avgå för att låta nya krafter ta över stafettpinnen. Den nya styrelsen tilllsattes under året och utgörs nu av Christian Haneson från Grebbestad, Maj Lätto från Grebbestad, Maria Lejerstedt från Havstenssund, Stefan Werner från Fjällbacka samt Lennart Skarsjö från Vänersborg.

Hundra kronor är hundra kronor

Bohusfonden är unik på det sätt att alla insamlade pengar oavkortat går till cancerforskning. Med hög trovärdighet och transparent redovisning är Bohusfonden kommunikativ i återkopplingen av insamlade medel.

Styrelsens huvudmotto är att varje krona går till kampen mot cancer. Det är ett statement för att givarna ska kunna känna ett förtroende för stiftelsens ändamål och kunna ställa krav på styrelsen.

Samarbete med Sahlgrenskas centrum för cancerforskning

För att få lämpliga kandidater till stiftelsens stipendium samarbetar Bohusfonden med Sahlgrenskas centrum för cancerforskning SCCR. SCCR fokuserar på transnationell cancerforskning med patienten som mittpunkt och med det långsiktiga målet att förbättra vården för cancerpatienter. Samarbetet med Sahlgrenska är viktigt för att hitta forskare främst i västsverige som både har ambitioner och potential att ta stora kliv inom cancerforskningen.

Hur kan privatpersoner bidra till fonden?

Bohusfonden mot cancer är inte världens, Sveriges eller regionens största insamlingsstiftelse för cancerforskning men liksom styrelsens motto att varje krona går till kampen mot cancer förmedlas att varje bidrag skall kännas meningsfullt. Hur mycket pengar en enskild person bidrar med är inte det viktigaste utan genom att sprida kunskap och engagemang för forskningen kan bidragen öka successivt. Att många bidrar med något är av största vikt- för varje krona räknas.

Styrelseledamöter är

Anders Eklund 070 871 06 98
Maj Lätto 073 801 70 57
Kenth Ekstrand 073 035 01 19
Maria Lejerstedt 073 660 14 25 
Lennart Skarsjö 070 837 65 14

Vill du stödja kampen mot cancer?

Swisha 123 131 486 3

Bankgiro:  810-4499